Měřidla a lasery

Absolutní míry.

Vzdálenosti. Úhly. Horizontály. Kolmice. Roviny ve 3D. Ale i teplota. To vše s měřidly a laserovou technikou Fortum změříte přesně – a pohodlně.